Bhulideu Baru Malai – Suraj Rai

Artist/Singer: Suraj Rai (सुरज राइ)

Musician: Suraj Rai

Lyricist: Suraj Rai

Genre: Pop, Sentimental

Lyrics

भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ 
झुठो बिश्वास नदेखाऊ 
झुठो कसम न देऊ 
(तिमीले…)२ 
तोडिदेऊ मर्नलाई छोडिदेऊ 
मेरो साथमा केहि छैन 
दिन पनि सक्दिन 
(तिमीले…)२ 

साँचै नै म यस्तै छु 
ढाँट्न पनि म सक्दिन 
मेरो हात अब छोडिदेऊ 
निभाउन अब सक्दिन 
तिम्रो मन दुखाउँछु 
बिना बित्थामा रुवाउँछु 
भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ 
झुठो बिश्वास नदेखाऊ 
झुठो कसम न देऊ 
(तिमीले…)२ 

सपना तिम्रो छ ठूला ठूला 
यसलाई गर्नु छ तिमी पुरा 
भाग्य मेरो त्यस्तो कहाँ 
जाऊँ प्रिय शिखर चुम 
सपना सबै पुर गर 
स्वार्थी संसारलाई भुलि अब 
भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ 
झुठो बिश्वास नदेखाऊ 
झुठो कसम न देऊ 
(तिमीले…)२ 
तोडिदेऊ मर्नलाई छोडिदेऊ 
मेरो साथमा केहि छैन 
दिन पनि सक्दिन तिमीलाई

Advertisements