Aafailai Khojdaichhu – Subani Moktan

Artist/Singer: Subani Moktan (सुवानी मोक्तान)

Musician: Subani Moktan

Lyricist: Subani Moktan

Genre: Pop, Sentimental

Lyrics

भिँडमा एक्लो, आफैलाई खोज्दैछु
सुन्यता वरिपरि, आफ्नै स्वर खोज्दैछु
जिउने प्रायस छ, आफ्नै तलास छ
आफै भित्र मरिरहेको
मात्र एक लाश छ
म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा
आफैलाई खोज्दैछु, आफैलाई प्रश्न सोध्दै
आफै जवाफ दिदै, आफैलाई सम्हाल्दैछु

घामको किरणलाई
समेट्न खोज्दै, समात्न खोज्दै
आफैलाई अध्यारोबाट
हटाउन खोज्दैछु
झिनो आस छ
आफ्नै तलास छ
आफै भित्र मरिरहेको
मात्र एक लाश छ
म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा
आफैलाई खोज्दैछु, आफैलाई प्रश्न सोध्दै
आफै जवाफ दिदै, आफैलाई सम्हाल्दैछु

भिँडमा एक्लो, आफैलाई खोज्दैछु
कपिराइट्स्: एनपिसङ्ग्सडटकम
आफै आफै आफ्नै घाउमा
मल्हम लगाउदैछु
म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा
आफैलाई खोज्दैछु, आफैलाई प्रश्न सोध्दै
आफै जवाफ दिदै, आफैलाई सम्हाल्दैछु
म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा
आफैलाई खोज्दैछु

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.