Yo Mayako Pahiro – Arjun Kumar

छातीमा किला ठोकेर
गढ्छ पिडाको पहिरो
दुरुस्तै बनाई रमाउन खोज्छु
बन्छ झन् झन् गहिरो

(यो मायाको पहिरो )४
छातीमा किला ठोकेर
गढ्छ पिडाको पहिरो
दुरुस्तै बनाई रमाउन खोज्छु
बन्छ झन् झन् गहिरो
(यो मायाको पहिरो )४

(बाटो लामो छ छुटिने हो कि
डर लाग्छ )२
ब्यथाको आहल भित्र भित्र पनि किन तिम्रै
भर लाग्छ
(बोलाउन खोज्छु तिमीलाई बस्ति पनि
भई दिन्छ बहिरो )२
(यो मायाको पहिरो )४

Advertisements