Narakha Manma Kura – Arun Karki

Artist/Singer: Arun Karki (अरुण कार्की)
Genre: Pop

Lyrics

(नराख मनमा कुरा बोल बोल 
मैच्याङ्ग छिटो ल )२ 
मायालाई बाँध्न हुन्न 
(मनको कुरा छिटो खोल न )२ 

मायालाई खेल नठान 
यहाँ धेरै झेल हुन्छ 
मायामा ठट्टा नगर 
मन दुखेर आउँछ 
नराख मनमा कुरा बोल बोल 
मैच्याङ्ग छिटो ल 
मायालाई बाँध्न हुन्न 
(मनको कुरा छिटो खोल न)२ 

मायाको रंग हुदैन 
गार्‍हो हुन्छ चिन्न 
भाग्यले दिएको बेला 
नभन माया लिन्न 
(नराख मनमा कुरा बोल बोल 
मैच्याङ्ग छिटो ल)२ 
मायालाई बाँध्न हुन्न 
(मनको कुरा छिटो खोल न)३ 
बोल बोल मैच्याङ्ग छिटो ल