Hami Sabai Nepali – Abhaya N The Steam Inguns

Artist/Singer: Abhaya N The Steam Inguns
Genre: Pop, Patriotic

Lyrics

अंध्यारोलाई तोड़ने हाम्रो शक्ति छ …
कालो रातमा दियो बाल्ने हाम्रो नियम छ
पछि हटने हैन बानी ..हातमा हात राखी कदम मिलाई अघि बढ़ने छौं
हामी सबै नेपाली.. अघि बढौ नेपाली ……
हामी सबै नेपाली ..प्रगति गरौ नेपाली …

जात- पात छैन यहाँ रगत एउटै छ …शांति र माया को झंडा फर्फरौने छ
शीर उठाऊ छाती फुलाऊ गरौ केही..जागौ हामी
परिवर्तन गरौ यही जूनीमा
हामी सबै नेपाली.. अघि बढौ नेपाली ……
हामी सबै नेपाली ..प्रगति गरौ नेपाली …

Advertisements