Saunama Parirahane Jhari Sari – Jems Pradhan Featuring Nalina Chitrakar

Artist/Singer: Jems Pradhan (जेम्स प्रधान)
Genre: Pop

Lyrics

Saun ma pari rahane jhari sari
Khola ma bhagi rahane pani sari
Din ma dekhine tyo ghaam ko kiran jhain aau timi
Sur ma mile rahane taal sari
Hawa ma pharphari rumala sari
Rata ma dekhine junko kiran jhain aau timi

Na mero ghar chha na mero kuna baas chha
Bachi rahechhu aaja samma yo prayash chha
Khoji rahe chhu eauta saathi jo ma sanga jivan bitaune

Komala kamala ko paata sari
Phula ma payeni subasa chhari
Aakasha ko rangi changi tara jhain aau timi
Andhyaro ma dekhine chhayan sari
Sarara sirserea batasha sari
Bihana palaune seet ko thopa jhain aau timi

Na mero ghar chha na mero kuna baas chha
Bachi rahechhu aaja samma yo prayash chha
Khoji rahe chhu eauta saathi jo ma sanga jivan bitaune

Saun ma pari rahane jhari sari
Khola ma bhagi rahane pani sari
Din ma dekhine tyo ghaam ko kiran jhain aau timi
Sur ma mile rahane taal sari
Hawa ma pharphari rumala sari
Rata ma dekhine junko kiran jhain aau timi

Na mero ghar chha na mero kuna baas chha
Bachi rahechhu aaja samma yo prayash chha
Khoji rahe chhu eauta saathi jo ma sanga jivan bitaune