Dhin Dhina – Vaani

Artist/Singer: Vaani
Album: Aawahan
Genre: Pop

Lyrics

(धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन हो…)२

जब तिम्रो हात
जब तिम्रो साथ
जिन्दगीले पायो
जीवनै फूल्यो
भाग्य नै खुल्यो
खुशी चारैतिर छायो
जब तिम्रो साथ
जब तिम्रो हात
जिन्दगीले पायो
जीवनै फूल्यो
भाग्य नै खुल्यो
खुशी चारैतिर छायो
(धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन हो…)२

(दुई पाईला सँगै हिड्ने
सहयात्री बनिदियौ
हाँसो खुसी बिसाउने
चौतरी बनिदियौ )२
(ए हजुर तिमीलाई
बिन्ति छ तिमीलाई
छोडी मलाई नजानु
आश देखाई बिचमा नै
छोडी मलाई नजानु )२
(धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन हो…)२

कसरी चढाउ कृतग्य तिमीलाई
बिर्सने छैन यो (गुण सधैलाई )३
(ए हजुर तिमीलाई
बिन्ति छ तिमीलाई
छोडी मलाई नजानु
आश देखाई बिचमा नै
छोडी मलाई नजानु )२
(धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन हो…)२

जब तिम्रो हात
जब तिम्रो साथ
जिन्दगीले पायो
जीवनै फूल्यो
भाग्य नै खुल्यो
खुशी चारैतिर छायो
जब तिम्रो साथ
जब तिम्रो हात
जिन्दगीले पायो
जीवनै फूल्यो
भाग्य नै खुल्यो
खुशी चारैतिर छायो
(धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन
धिन धिन नाक धिन हो…)२