Timilai Kunai Pal – Yash Kumar Featuring Prakirity Giri

Artist/Singer: Yash Kumar (यश कुमार)
Movie: Bato muniko phul
Lyricist: Yash Kumar
Genre: Movie, Romantic Love

Video

Lyrics

[(तिमीलाई कुनै पल न भेटुँ म
(यो मन डराउँछ )२
(तिमीलाई कुनै पल न देखुँ म
यो आँखा रसाउँछ )]२

(कुनै बाधा अडचन् न आअोस्
म तिम्रो साथ नहुदाँ
कुनै हुरी आँधी न आअोस्
म तिम्रो साथ नहुदाँ )२
तिमीलाई कुनै पल न सोचुँ म
(यो ओठ बरबराउँछ )२
तिमीलाई कुनै पल न भेटुँ म
(यो मन डराउँछ

(तिम्रो त्यो केशको छहारीमा
दिन बिताउन पाऊँ
तिम्रा खुशीहरु सधै भरि
गुनगुनाउन पाऊँ )२
तिमीलाई कुनै पल न भेटुँ म
(यो मन डराउँछ )२
(तिमीलाई कुनै पल न देखुँ म
यो आँखा रसाउँछ )]२
(यो मन डराउँछ )२
(यो आँखा रसाउँछ )