Hijo Arkai Sanga Dekhe – Yash Kumar

Artist/Singer: Yash Kumar (यश कुमार)
Album: Tirkha
Genre: Pop, Sentimental

Lyrics

(हिजो अर्कै सङग देखे,आज अर्कै सङग देखे
मेरो साथ छोडे देखि,तिमिलाई धेरै धेरै सङग देखे)२

कस्तो चाह रहेछ तिम्रो,कसैले पुर गरेनन्
सबैको भरमा पर्‍यो तिमि,कोहि तिम्रो भरमा परेनन्
टोल टोलमा तिम्रै चर्चा सुने,बाटोमा पागल झै हाँसेको देखे
(मेरो साथ छोडे देखि,तिमिलाई येस्तै येस्तै रुपमा देखे)२

(जहाँ छोड्यो म त्येहिँ नै छु
जस्तो छोड्यो म त्येस्तै नै छु)२
धेरै पर तिमिलाई देखे,धेरै परिबर्तन तिमिमा देखे
मेरो साथ छोडे देखि,तिमिलाई धेरै धेरै सङग देखे
हे हे हे हो हो हो हा हा हा

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s