Hajar Aankha Herne – Bhakta Raj Acharya

Artist/Singer: Bhakta Raj Acharya (भक्त राज आचार्य)
Genre: Oldies

Lyrics

Hajar Aankha Herne Meri Mayalu Lai
Hajar Haat Chekne Meri Preyashe Lai
Kashori Ma Bhetu Ma Dhekhu Uni Lai
Yee Badha Chicholi Aangalu Uni Lai

Uni Boldachin Geet Ko Bhaka Liee
Uni Hasdachin Phul Ko Basna Liee
Nabolne Ko Hola Dhekhera Uni Lai
Ma Bolu Kashori Bhanu Ke Uni Lai

Bihaniko Shet Ma Uni Jhalmalauchin
Jashai Sanjha Parcha Pratichyama Hunchin
Uni Oath Ankhale Chunchin Malai
Upahar Ke Diu Bhanu Ke Uni Lai