Timi Joon Raharle – Narayan Gopal

Artist/Singer: Narayan Gopal (नारायण गोपाल)
Genre: Sentimental, Oldies

Lyrics

Timi jun raharle ma maa bhoolna aayau
sabai sukha harai chot haru payau
ma dubdo kinaara kahan hansna sakun
byarthai timile mero haat samayau

vaishalu ti timra rahar haru maa
na maile kahile hariyali koren
raktamya ti timra adhar harumaa
na maile kahile khusiyali poten
ra sayad risayau timi bhitra bhitrai
na ti timra khulduli sodhen

rujhe hoon ti timra palak ra aankha
masanga kahile ishara nagardai
rujhe hoon ti timra yauban ra bhakhaa
ma sanga kahile niswas nakholdai
ra sayad sarapyau sadhai bainsalai
ra sunyata sangai bilayau ma jastai

timi jun raharle ma maa bhoolna aayau
sabai sukha harai chot haru payau
ma dubdo kinaara kahan hansna sakun
byarthai timile mero haat samayau

Advertisements