Subhakamana – Deepesh Kishwor Bhattarai

Artist/Singer: Deepesh Kishwor Bhattarai (दीपेश किशोर भट्टराई) Genre: Pop Lyrics (शुभ-कामना नवयुगलाई नवयुगका युवाहरुलाई शुभ-कामना नव आकुरा नवयुगका पाखुराहरुलाई )२ होस् भार तँ आफ्नो घरको होस् भार तँ संसारको तेरो…