Nepali Jeevan – Cool Pokhrel

Artist/Singer: Cool Pokhrel (कुल पोख्रेल)
Genre: Pop

Lyrics

kukhuri kaa ko aawaajsangai
ma aafno aakhaa kholne garthe
bihani kaam bhyaaye pachi
bana tira jane garthe
banabata aaye pachi
hataar hataar school jaanthe
(yastai nai ho nepali jiwan
yastai nai ho gaaule jiwan )2

asara aauthyo pani parthyo
mela paat garna jaanai parhtyo
jhupro chuhinthyo chhaano chhaunai parhtyo
gaaibastu hunthyo maaraa janai parthyo
(yastai nai ho nepali jiwan
yastai nai ho gaaule jiwan )2

mangsir aauthyo baali jhulthyo
khetabaali bhitryai rakhnai parthyo
chaada aauthyo luga haalnai parthyo
samaya bithyo haat mukh jodnai parthyo
k garnu hajur purai raakhcnu parthyo
(yastai nai ho nepali jiwan
yastai nai ho gaaule jiwan )6