Na Dukheko Man – Deepak Bajracharya

Artist/Singer: Deepak Bajracharya (दीपक बज्रचार्य)
Album: Timeless
Genre: Pop, Sentimental

Lyrics

Na dukhe ko maan jani jani, kina dukhaye chhu
Dhuna na jane ka aanka jani jani, kina bhijaye chhu
Yo maan, dukhi rakhne bho sandai nai
Yi aankha, bhiji rakhne bho sandai nai

Samaya nai rami rami bith thyo
Aaja khali khali lagchha
Chulbul garne yon anal
Tolai rakchhan harpal
Yi, pal shoonya shoonya chhan sandai aaja
Yi, nayan jhapkinai birsiye chhan harek sanjha

Na dukhe ko maan jani jani, kina dukhaye chhu
Dhuna na jane ka aanka jani jani, kina bhijaye chhu

Ratai na pardai bojhila, hunthyen nindar le
Bihana ko pratham prahara mai
Biunjhi taja pheri hunthyen
Yi raata ma nindrai aayen kahile
Nishanta ma sapani le uthanai, dindaina kahile

Na dukhe ko maan jani jani, kina dukhaye chhu
Dhuna na jane ka aanka jani jani, kina bhijaye chhu
Yo maan, dukhi rakhne bho sandai nai
Yi aankha, bhiji rakhne bho sandai nai