Shradhdha Ko Phool – Narayan Gopal

Artist/Singer: Narayan Gopal (नारायण गोपाल)
Genre: Oldies

Lyrics

श्रद्धाको फूल चढाई दिनु आएर लाशमा
नपाएको फूल भैगयौ तिमी रोइ दिनु आशमा
सम्झन्छु म तिमीले छोएको कमल हातले
संगाली राख माया यो मेरो नहान लातले
दिनेछ सबै गुहाई हाम्रो जुनेली रातले
नपाएको फूल भै गयौ तिमी रोइ दिनु आशमा
मरेर के भो देह यो मेरो आत्मा त मर्दैन
पिरती चोखो लाएको भए बन्धन पर्दैन
प्रकृति फूल ओइली झर्छ दिलको झर्दैन
नपाएको फूल भै गयौ तिमी रोइ दिनु आशमा
श्रद्धाको फूल चढाई दिनु आएर लाशमा

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s