Sadhai Nai Ma Haase – Narayan Gopal

Artist/Singer: Narayan Gopal (नारायण गोपाल)
Genre: Oldies

Lyrics

सधैँ नै म हाँसे तिमीलाई रुवाई,
आज सारा खुसी म दिन तयार छु !!
तिम्रा पिरहरू ती केही मेटिएला,
जुनीभरकोलागि म लिन तयार छु !!
सधैँ नै म हाँसे तिमीलाई रुवाई,
आज सारा खुसी म दिन तयार छु !!

कहाँ मेरो भाग्य तिमीलाई पाउने,
कहाँ मेरो भाग्य तिमीलाई पाउने,
तर बाँचुन्जेल यहाँ घात गर्ने छैन !!
तिमी हाँसिदेऊ यो आँट नै लिएर
कुनैदिन म तिम्रो साथ छोड्ने छैन !!
सधैँ नै म हाँसे तिमीलाई रुवाई,
आज सारा खुसी म दिन तयार छु !!

कहाँ मेरो हक छ तिमीलाई टिठ्याउने,
कहाँ मेरो हक छ तिमीलाई टिठ्याउने,
तर मृत्युसम्म गलहत्त्याउने छैन !!
तिमी बाँचिदेउ तिमी नै भएर
अरु धेर मलाई केही चाहिँदैन !!
सधैँ नै म हाँसे तिमीलाई रुवाई,
आज सारा खुसी म दिन तयार छु !!
तिम्रा पिरहरू ती केही मेटिएला,
जुनीभरकोलागि म लिन तयार छु !!
सधैँ नै म हाँसे तिमीलाई रुवाई,
आज सारा खुसी म दिन तयार छु !!