Timi Na Bhaye – Sugam Pokhrel

Artist/Singer: Sugam Pokhrel (सुगम पोख्रेल)
Genre: Pop

Lyrics

 

(Timi nabhaye ke artha yaha
Phooleko phoolko
Tara ra joonko
Tara ra joonko)—2

(Chhal jhai uthne mannka rahar)—2
(Aankhama phoolne khusika lahar
(Samjhana banee aaunchha jhal jhal)—2
Dui mutu gasda biteka prahar
Timi nabhaye ke marma yaha
Chandi ra soonko
Surilo dhoonko
Surilo dhoonko

(Naruna sakchhu nahaasi rahana)—2
(Na marna sakchhu na bachhi rahana)—2
(Bhaichalo jaanchha antarma pal pal)–2
Nasakchhu yo mann badhi rahana
Timi nabhaye ke swartha yaha
Yo mero Tannko
Charkeko mannko
Charkeko mannko

Timi nabhaye k artha yaha
Phooleko phoolko
Tara ra joonko
Tara ra joonko
Surilo dhoonko
Charkeko mannko

Advertisements