Timi Ma Bhanda – Sugam Pokhrel

Artist/Singer: Sugam Pokhrel (सुगम पोख्रेल)
Album: Confuse
Genre: Pop

Lyrics

Timi ma bhanda kosaun tadha chhau
Timro maya sandhai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara 2

Timi ma bhanda kosaun tada chhau
Timro maya sandhai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara 2

Timi sanga na hunda sanche ko maya
Sabai saamu lukaun kahan kahan
Aafnai dhadkan lai chhami hera 2

Timi sanga khelda ganse ko bhaka
Eaklai kati gungunau ne hola
Bholi bheta hola na hola 2
Bhawana ma khelne na gara
Aafnai dhadkan lai chhami hera
Bholi bheta hola na hola

Advertisements