Timro Mayale Malai – Nabin K Bhattarai

Artist/Singer: Nabin K Bhattarai (नबिन के भट्टराई)
Genre: Pop

Lyrics

तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
तिम्रो यादले मलाई झस्काउँछ
पिडा बोकी हिंड्छु म बिर्सन म सक्दिन
(प्रियसी…)२
तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ…

तिम्रो नजरले मलाई पिरोल्छ
तिम्रो अधरले मलाई अत्याउँछ
तिम्रो रहरले मलाई बिझाउँछ
चोट जति खेप्न सक्छु म
बिर्सन तिमीलाई सक्दिन
(प्रियसी…)२

तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
तिम्रो यादले मलाई झस्काउँछ
पिडा बोकुइ हिंड्छु म बिर्सन म सक्दिन
(प्रियसी…)२
तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ…