Maya Basaayera Baseenna – Uglyz

Artist/Singer: Uglyz (अग्लीज)
Album: Rush
Genre: Pop, Romantic Love

Lyrics

माया जोखेर जोखन् सकिन्न
कसरी भनु कति माया गर्छु
बुज दुबी तिमी मेरो मायामा
जति दुब्यौ उति धेरै माया

माया बसाएर बसिन्न
माया निकालेर निकालिल्न
बिर्सन खोज्छु तिमीलाई जति म
याद तिम्रो आउँछ आज अति

सधैं सम्झिन्छु तिमीलाई सपनिमा
खोजि हिड्ने गर्छु बिपनीमा
होइन दुई दिनको माया यो
माया हो जुनी जुनी को

सम्हालु कसरी म आफुलाई
रोकु कसरी यी पाइला हरुलाई
छेकु कसरी म यी आखाँ लाई
बुझाँउ कसरी यो मेरो मन लाई

सहनु कसरी म आफुलाई
रोकु कसरी यी पाइलाहरु लाई
छेकु कसरी म आँखालाई
बुझाउ कसरी यो मेरो मनलाई ई ई

माया बसाएर बसिन्न
माया निकालेर निकालिल्न
बिर्सन खोज्छु तिमीलाई जति म
(याद तिम्रो आउँछ आज अति)४

Advertisements