Aaundai Jaandai – Uglyz

Artist/Singer: Uglyz (अग्लीज)
Genre: Pop, Romantic Love

Lyrics

तिम्रो न्यानो
अङ्गालोको माया
सधैं रहि रहोस्

तिम्रो जीवन
सधै सधै भरी
फलि फुलि रहोस्

मन त छै न
तिमि बाट टाढ हुन
विवशता अनौठो

तिम्रो मेरो
बिच धेरै कुरा छन
निकै नै अप्थेरो

आउँदै जाँदै गर नु यो जीवनमा
कतै टाढा नहोस् तिमि
जीवनका धेरै मोड हरुमा
नबिर्सि देउ भनि

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s