Shisir jhai – Adrian Pradhan

Artist/Singer: Adrian Pradhan (एड्रिन प्रधान)
Album: Aaja
Genre: Pop, Sentimental

Lyrics

Shisir jhai ritto mero jiban ma
Basanta ko nyano kahilei chhayena
Shisir jhai ritto mero jiban ma
Basanta ko nyano kahilei chhayena
Aabhas jeeban ko kahilei paena kahile paena
Aabhas sukha ko kahilei paena kahile paena
Shisir jhai ritto

Pirati ko katha byetha banera
Kalpana ko sansar aashu mai dubyo
Pirati ko katha byetha banera
Kalpana ko sansar aashu mai dubyo
Sapana ko mahal sajaula bhanthe
Sapana ko mahal sajaula bhanthe
Bipana le aankha paltai heri diyo

Abhilasha chhati mai salki rahyo
Echhchha haru kahilei sakar bhayenan

Sapta rangi sapana aankha mai tasera
Chaheko thiye jiuna ma pani yeha

Tita mitha anek anubhab sanghalera
Tita mitha anek anubhab sanghalera

Lacche hin paila haru badhi diyo
Lacche hin paila haru badhi diyo

Shisir jhai ritto mero jiban ma
Basanta ko nyano kahilei chhayena
Shisir jhai ritto mero jiban ma
Basanta ko nyano kahilei chhayena
Abhash sukkha ko kahilei paena
Abhash sukkha ko kahilei paena

Advertisements