Bhool Garechha – Anil Singh

Artist/Singer: Anil Singh (अनिल सिंह)
Album: Gayak
Genre: Pop

Lyrics

भुल गरेछ दैबले पनि
आकाश कि परीलाई धर्तिमा छोडि  २
लोभि नजर बाट म, बचाँउ कसरी
उनिलाई म……….. बचाँउ कसरी

न त पर्छ उडि जानलाई
परी गाँउमा उनको ठाँउमा  २
कति निष्ठुरी दैब पनि
छोडि दियो पापी ससांरमा
उनिलाई एक्लै यो पापी ससांरमा

भुल गरेछ दैबले पनि
आकाश कि परीलाई धर्तिमा छोडि  २
लोभि नजर बाट म, बचाँउ कसरी
उनिलाई म……….. बचाँउ कसरी

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s