timilai bhulda – narayan gopal

Artist/Singer: Narayan Gopal (नारायण गोपाल)
Genre: Oldies

Lyrics

तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झे, तिमी साथ आयौ।
कुनै चिज मिठो, म खोजिरहेथे।
म सोचिरहेथे, तिमी याद आयौ।
तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झे, तिमी साथ आयौ।

उज्यालो बढे झैँ, भयो आज झनझन।…२
उज्यालो त, मुस्कानले बढ्छ भन्छन।
कि मै लाई सम्झी, तिमी मुस्कुरायौ।
कि आएऊ तिमी, चादनी रात आयो।
कुनै चिज मिठो, म खोजिरहेथे।
म सोचिरहेथे, तिमी याद आयौ।
तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झे, तिमी साथ आयौ।

तिमीले पनि सम्झिएकी भए लौ।…२
चुम्यौ चाहनाले, अझै मन परायौ।
मलाई भुलेकी, भए के भनु खै।
तिमी हर्ष आयौ, कि विश्मात आयो।
कुनै चिज मिठो, म खोजिरहेथे।
म सोचिरहेथे, तिमी याद आयौ।
तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झे, तिमी साथ आयौ।

Advertisements