reli khola bagara – anju panta

Artist/Singer: Anju Panta (अन्जु पन्त)
Album: Kampan
Musician: Ranjit Gajmer
Lyricist: Kusum Gajmer
Genre: Movie, Romantic Love, Remix

Lyrics

[रेलि खोला बगर काफल पाक्यो लहर
(माया आउन बसन लाग्यो रहर…)२]२

(खोलाको किनार हराहरी माया सराबरी )२
बैंशमा कस्तो रोग लाग्यो हावा सरर…

[रेलि खोला बगर काफल पाक्यो लहर
(माया आउन बसन लाग्यो रहर…)२]२

(मर्नु र बाँच्नु सराबरी के छ कडा कडि )२
मुटु छल्न माया लाग्यो आँशु तरर…

रेलि खोला बगर काफल पाक्यो लहर
(माया आउन बसन लाग्यो रहर…)२]२

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s