manko baadhlai – udaya sotang,manila sotang

Artist/Singer: Udaya Sotang and Manila Sotang (उदय सोतांग र मनिला सोतांग)
Album: Katha
Musician: Udaya Sotang
Lyricist: Sanesh Kiran
Genre: Romantic Love, Modern (Adhunik)

Lyrics

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
नत्र भिजिने छ तिम्रो परेली

मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी
जब वेदनाले नाघ्दछ चुली

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली

नरुनु तिमी म टाढा हुँदा
कसले पाएको छ सँगै जिउन सँधै
नरुनु तिमी म टाढा हुँदा
कसले पाएको छ सँगै जिउन सँधै
अजम्बरी जन्मेको छैन कोही
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली

तिमी नै मेरो आड भरोषा
मलाई त्यतै लैजाऊ तिमी जान्छौ जता
तिमी नै मेरो आड भरोषा
मलाई त्यतै लैजाऊ तिमी जान्छौ जता
नत्र हुनेछु म उडेको खरानी

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
नत्र भिजिने छ तिम्रो परेली

मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी
जब वेदनाले नाघ्दछ चुली

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s