sano kura – nepathya

Artist/Singer: Nepathya (नेपथ्य)
Genre: Pop

Lyrics

Sano kura manma liye dukhi hunu hunna
dukchha mutu chassa tara dekhaunu hunna
kasko bhara parnu khai sabkai daara lagcha
aafnai chhaya dekhda pani daarai lagcha

jaslie maile aafno samjhe dhunga jastai sahro rahecha
sheer ma lako phool pani testai papi-papi rahecha
deutai bhete bhani ma sochne garthe satya-satya jhootai rahecha

baatai mitho garne rajai maryada ko miyo dhalecha
chookho manko shradha pani jalanle chaalai parecha
aankhai ma rakhda biujhaunna bhanthe
ramo ram jhoothai rahecha

Advertisements