nakkali kanchhi – nepathya

Artist/Singer: Nepathya (नेपथ्य)
Genre: Pop

Video

Lyrics

Paari gaauki nakkali kanchhi
mela hai herna hideki…….

paari gaauki nakkali kanchhi
mela hai herna hedeki…….
Luki chori jiskai bhagane
(saarai nai raamri mori)….2

Mriga jhai tarki bhagane….(bhagane)
daada paakha deurali……..
Mriga jhai tarki bhagane….(bhagane)
daada paakha deurali……..
Lobhi hai najar judhauda ishara nai nabujhne.
kanchhi…(kanchhi),raamri…(raamri),
sojhi….(sojhi),huuhuu….(huuhuu)
Pahadaki sundari…….pahadaki sundari
(pahadaki sundari……pahadaki sudari)

laa laa laa laa laa,laa laa laa laa laa
ho ho haa haa….,ho ho hm hm…..
ho ho ho ho ho,ho ho ho ho ho

Authi chino chhodula….(chhodula)
bindabaasini thaanaimaa..
Authi chino chhodula….(chhodula)
bindabaasini thaanaimaa..
Raato hai tika nidhaarmaa chaubandi choli chhaatimaa.
kanchhi…(kanchhi),raamri…(raamri),
sojhi….(sojhi),huuhuu….(huuhuu)
Pahadaki sundari…….pahadaki sundari
(pahadaki sundari……pahadaki sudari)
Paari gaauki nakkali kanchhi
pokhara ghumna hideki…….
Luki chori jiskaai bhagane
saarai nai raamri mori
saarai nai raamri mori
pahadaki sudari
saarai nai raamri mori……………..

Advertisements