maya ko bato – sugam pokhrel

Artist/Singer: Sugam Pokhrel (सुगम पोख्रेल)
Album: Highway
Genre: Pop

Lyrics

MAYA KO BATO HIDEKO BELA, FULA KO BATO TIMILAI CHHODI, KANDA KO BATO HIDETHE, TAIPANI TIMRMAN RAKHNA SAKINA  2

KOMAL TIMRA HAT SAMAI LADEKO BELA UTHAYETHE
KANDA LE CHUMDA PAU HARU SAHARA BANI DORAYETHE
TAIPANI TIMRO MAN RAKHNA SAKINA

BATO CHHA LAMO JINDAGI KO
AJA MA EKLAI HIDI RAHECHHU
KOMAL TIMRA HAT SAMAI
KASAILE TIMILAI DORAI RAHOS
BATO BHARI KA KANDA JHIKERA
KASAILE FUL CHHARI RAHS

KOMAL TIMRA HAT SAMAI LADEKO BELA UTHAYETHE
KANDA LE CHUMDA PAU HARU SAHARA BANI DORAYETHE
TAIPANI TIMRO MAN RAKHNA SAKINA

MAYA KO BATO HIDEKO BELA, FULA KO BATO TIMILAI CHHODI, KANDA KO BATO HIDETHE, TAIPANI TIMRMAN RAKHNA SAKINA 2

Advertisements