maya garchhu – sugam pokhrel

Artist/Singer: Sugam Pokhrel (सुगम पोख्रेल)
Genre: Pop

Lyrics

माया गर्छु भन्दा भन्दै
मेरो मुटु दुखाइ दियौ
निथुर बनी तिमीले आज
मिथ्या माया लाईदियौ
मलाई जस्तै तिमीलाई पनि
हुन्छ भन्ने ठान्नु मेरो
भ्रम रहेछ
एकबारको जुनिमा
भेटुला भनेको
मेरो भूल रहेछ

धेरै हासे धेरै बोले
एक्लाई बसी कती रोए
तर तिमीले सुनेनौ माया
तर तिमीले सुनेनौ
सुनसान रातमा
तारा गन्दै कती पर्खे
तर तिमी आएनौ माया
तर तिमी आएनौ

कोशीको पानी जस्तै
सङ्लो माया थियो
सङ्लो माया थियो
खहरेको भेल आइ
धमिल्याइदियो धमिल्याइदियो

मलाई जस्तै तिमीलाई पनि
हुन्छ भन्ने ठान्नु मेरो
भ्रम रहेछ
एकबारको जुनिमा
भेटुला भनेको
मेरो भूल रहेछ

धेरै हासे धेरै बोले
एक्लाई बसी कती रोए
तर तिमीले सुनेनौ माया
तर तिमीले सुनेनौ
सुनसान रातमा
तारा गन्दै कती पर्खे
तर तिमी आएनौ माया
तर तिमी आएनौ

Advertisements