jalera mutu khaka – santosh lama

Artist/Singer: Santosh Lama (सन्तोष लामा)
Album: Amber
Musician: Amber Subba
Lyricist: Amber Subba
Genre: Sentimental

Lyrics

जलेर मुटु खाक भयो…
जलेर मुटु खाक भयो ठाऊँ छैन तिमीलाई राख्ने
मन भरि छुरा चल्यो…
मन भरि छुरा चल्यो…जलेर मुटु खाक भयो…
(जलेर मुटु खाक भयो…)६

(नखोजेको होईन मैले…)४
नखोजेको होईन मैले तिम्रो प्रित साँची राख्न
तर आज छोडी गयौ सपना जति तोडी गयौ
सपना जति तोडी गयौ…
जलेर मुटु खाक भयो…

(नलेखेको होईन मैले…)४
नलेखेको होईन मैले तिम्रो नाऊँ छाती भरि
तर आज मेटि गयौ नदिखिने चोट दियौ
नदेखिने चोट दियौ…
जलेर मुटु खाक भयो ठाऊँ छैन तिमीलाई राख्ने
मन भरि छुरा चल्यो…
(जलेर मुटु खाक भयो…)४

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s