jalera mutu khaka – santosh lama

Artist/Singer: Santosh Lama (सन्तोष लामा)
Album: Amber
Musician: Amber Subba
Lyricist: Amber Subba
Genre: Sentimental

Lyrics

जलेर मुटु खाक भयो…
जलेर मुटु खाक भयो ठाऊँ छैन तिमीलाई राख्ने
मन भरि छुरा चल्यो…
मन भरि छुरा चल्यो…जलेर मुटु खाक भयो…
(जलेर मुटु खाक भयो…)६

(नखोजेको होईन मैले…)४
नखोजेको होईन मैले तिम्रो प्रित साँची राख्न
तर आज छोडी गयौ सपना जति तोडी गयौ
सपना जति तोडी गयौ…
जलेर मुटु खाक भयो…

(नलेखेको होईन मैले…)४
नलेखेको होईन मैले तिम्रो नाऊँ छाती भरि
तर आज मेटि गयौ नदिखिने चोट दियौ
नदेखिने चोट दियौ…
जलेर मुटु खाक भयो ठाऊँ छैन तिमीलाई राख्ने
मन भरि छुरा चल्यो…
(जलेर मुटु खाक भयो…)४

Advertisements