shir sajaaune phul – shiva pariyar

Artist/Singer: Shiva Pariyar (शिव परियार)
Album: Samarpan
Genre: Pop

Video

Lyrics

(शिर सजाउने फुल खोज्दै) २
कुन कुनामा भ्याइन मैले तर…..
(तर गुलाब कै फुल पाउँदा पनि
टिपेर शीर सजाइन मैले) २
शीर सजाउने फुल खोज्दै

(कसलाई के थाहा यो मनको व्यथा) २
मुर्ख होस तँ भन्छन्
(तर बिषै पिएर प्यास मेटे
अमृत पाउँदा खाइन मैले) २
शीर सजाउने फुल खोज्दै

(गायक भन्थे सब दुनियाँले) २
मनको ब्यथा मुखले बोल्ने
(तर आफ्नै मुटु जल्दा पनि
बिरही गीत गाइन मैले) २

(शिर सजाउने फुल खोज्दै) २
कुन कुनामा भ्याइन मैले तर…..
(तर गुलाब कै फुल पाउँदा पनि
टिपेर शीर सजाइन मैले) २
शीर सजाउने फुल खोज्दै