chhekyo chhekyo – nepathya

Artist/Singer: Nepathya (नेपथ्य)
Album: Nepathya Vol 1
Genre: Pop

Lyrics

Chhekyo Chhekyo Deurali Danda
Hushu Ra Kuhero Le
Chhodena Kahelya Jaha Gaya Pani
Maya Ko Dhuhiro Le
Jhalai Ma Bashera La Hai E Jishkaunu Pardaina

Jharana Ko Pani Ke Saro Mitho
Gala Nai Chishaune
Maya Ko Boli Ke Saro Mitho
Mutu Nai Bijhaune Ho Ho
Mutu Nai Bijhaune

Chhekyo Chhekyo Deurali Danda
Hushu Ra Kuhero Le
Chhodena Kahelya Jaha Gaya Pani
Maya Ko Dhuhiro Le
Jhalai Ma Bashera La Hai E Jishkaunu Pardaina

Godhuli Sanjhma Nyauli Gaunchha
Birahi Bhakaima
Dil Bashyo Lau Na Hashilo Muhar
Gajalu Aankhai Ma Ho Ho
Gajalu Aankhai Ma

Chhekyo Chhekyo Deurali Danda
Hushu Ra Kuhero Le
Chhodena Kahelya Jaha Gaya Pani
Maya Ko Dhuhiro Le
Jhalai Ma Bashera La Hai E Jishkaunu Pardaina

Advertisements