binti cha mero – nepathya

Artist/Singer: Nepathya (नेपथ्य)
Genre: Pop

Lyrics

बिन्ति छ मेरो ए मेरी मायालु
एउटा चिट्ठी कोरी पठाईदेउ
तिम्रा ह्रिदयका सारा भावनाहरु
(त्यहि चिट्ठीमै कोरी पठाईदेउ )२

(जीवनमा पहिलो नजर
केबल तिमीलाई हेरें )२
मनको यो खाली ठाउँमा
तिम्रै तस्बिर कोरें…

(चौतारीको डिलमा बसी
ए मेरी मायालु
धेरै धेरै चिट्ठी तिमीलाई कोरें )२
तिम्रा ह्रिदयका सारा भावनाहरु
त्यहि चिट्ठीमै कोरी पठाईदेउ )२
(कोरी पठाईदेउ….)४