jeevanko gaadi – nima rumba

Artist/Singer: Nima Rumba (निमा रुम्बा)
Album: Pride
Genre: Pop

Lyrics

सोचेकै थिएन हो मैले यो
यस्तो पनि दिन आउँछ
मेरो जीवनमा हो मेरो जीवनमा
देखेको सपनामा मैले
साँचो हुन आयो आज यो जीवनमा
हो मेरो जीवनमा
आकास माथि माथि बादलुमा
उडि रहेछु म आज चिल उडे झै
आफैलाई पाउँछु म जाँहा जाँहा
जान्छु घाम र रातको जून झै
छेकेर छेकिन्न म
रोकेर रोकिन्न म
यो गाडी रोकिन्न अब
यो जीवनको यात्रामा
यो गाडी रोकिन्न अब
यो जीवन को बाटोमा
जीवनको गाडी………..

बर्सौ बर्सौको साथ
सफलताले साकार
यो मेरो जीवनमा
हो मेरो जीवनमा
हर धड्कनमा गुन्जीरहेछु
इतिहास म कोरिरहेछु
मेरो जीवनमा हो मेरो जीवनमा
आकास माथि माथि बादलुमा
उडि रहेछु म आज चिल उडे झै
आफैलाई पाउँछु म जाँहा जाँहा
जान्छु घाम र रातको जून झै
छेकेर छेकिन्न म
रोकेर रोकिन्न म
यो गाडी रोकिन्न अब
यो जीवनको यात्रामा
यो गाडी रोकिन्न अब
यो जीवन को बाटोमा
जीवनको गाडी………..

छेकेर छेकिन्न म
रोकेर रोकिन्न म
यो गाडी रोकिन्न अब
यो जीवनको यात्रामा
यो गाडी रोकिन्न अब
यो जीवन को बाटोमा
जीवनको गाडी………..
यो जीवनको गाडी
यो जीवनको गाडी

Advertisements