lahure lai – karna das

Artist/Singer: Karna Das (कर्ण दाश)
Genre: Sentimental

Lyrics

lahurelai…….
(lahurelai chadbad naayekai jaati )2
pariwarko samjhanale jaldo rahecha chaati
lahurelai…….
lahurelai chadbad naayekai jaati…..

gaau-gharama rote pinga kheldai hola chora
gaau-gharama….
gaau-gharama rote pinga kheldai hola chora
aamachori gardai holan baba aune kura
gaau-gharka….
(gaau-gharka sathi sangi nasamjhekai jaati )2
pariwarko samjhanale jaldo rahecha chaati
lahurelai chadbad naayekai jaati…..

(jamara ra tika lagai hidne sundar jodi )2
dekhda dukhcha mutu sarai pilo fute sari
yasto jiwan…..
yasto jiwan bachnu bhanda nabachekai jaati
lahurelai chadbad naayekai jaati…..

(tihar lagyo didi bahini uta rudai holan )2
makhamali dubo tipdai mala gasdai holan
sayapatri….
sayapatri fulnu bhanda nafulekai jaati
lahurelai chadbad naayekai jaati…..

(sabai bhanchan lahuresanga dherai huncha dhana )2
kasle dekhcha tukriyeko lahureko mana
yasto dhana…
(yasto dhana hunu bhanda nabhayekai jaati )2
lahurelai chadbad naayekai jaati…..