najik huda – deepesh kishwor bhattarai

Artist/Singer: Deepesh Kishwor Bhattarai (दीपेश किशोर भट्टराई)
Album: Forever
Genre: Pop

Lyrics

नजिक हुँदा थाहै भएन, अहिले गाह्रो भएको छ
नजिक हुँदा थाहै भएन, अहिले गाह्रो भएको छ
कति कुरा मनमा राखी, अहिले सारो भएको छ

तिम्रो दु:खमा कति चोटि लुकी लुकी रोएको छु
तिम्रो दु:खमा कति चोटि लुकी लुकी रोएको छु
तिमी खुशी हुँदा खेरी तिमी सँगै हासेको छु

हिजो के भो थाहै भएन, अहिले गाह्रो भएको छ
हिजो के भो थाहै भएन, अहिले गाह्रो भएको छ
कति कुरा मनमा रखी, अहिले सारो भएको छ

नजिक हुँदा थाहै भएन, अहिले गाह्रो भएको छ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s