badhai chha – deepesh kishwor bhattarai

Artist/Singer: Deepesh Kishwor Bhattarai (दीपेश किशोर भट्टराई)
Album: Forever
Genre: Pop

Lyrics

बधाई छ तिमीलाई, शुभदिनको कामना)२
अन्ध्यारोमा ज्योति छर, यही छ मेरो भावना
बधाई छ तिमीलाई, शुभदिनको कामना

(नयाँ हुन्छ बिहानि हरेक नयाँ दिनको
शुभकामना छ तिमीलाई तिम्रो जन्मदिनको )२
पालुवा झै पलाई जाउ सफलताको कामना
बधाई छ तिमीलाई, शुभदिनको कामना

(यो खुशीको मौसमा खुशीको छायो तन
जिन्दगीको आरोहमा तिमी सँगै छ मेरो मन)२
दुबो सरी फैलि जाउ, सुकर्मको कामना
बधाई छ तिमीलाई, शुभदिनको कामना
अन्ध्यारोमा ज्योति छर, यही छ मेरो भावना
बधाई छ तिमीलाई, शुभदिनको कामना

Advertisements