kasturi hey – narayan gopal

Artist/Singer: Narayan Gopal (नारायण गोपाल)
Genre: Oldies

Lyrics

 

कस्तुरी हे, बास आउछ भन्छन।…२
सुन माया, आउदैन त्यो किन हो, यो दिनैमा।

हो…ओ…….पहिले माया हाँसेर लायौ…२।
सुन माया, अहिले पो चाल पायौ हो, यो दिनैमा।

तिम्रो माया छ एकातिर।…२
सुन माया, न हेर मतिर हो, यो दिनैमा।

हो…ओ…….आकाशैका नौ लाखे तारा…२।
सुनमाया, आँसुका नौ धारा हो, यो दिनैमा।

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s