jhareko paat jhai – narayan gopal

झरेको पात झैँ भयो, उजाड मेरो जिन्दगी। निभेको दीप झैँ भयो, उदाश मेरो जिन्दगी। झरेको पात झैँ भयो, उजाड मेरो जिन्दगी। चुरा फुटेसरि भयो, चरा हरु उडिगए।...२ हजार कोपिलाहरू, नमुस्कुराउदै…