Santi Lukau Kaha – Various Artist

Artist/Singer: Various Artist
Genre: Pop, Patriotic

Lyrics

ॐ माने पद्मे ॐ

(शान्ती लुकाउ कहाँ) २
थोरै मात्र बचेको यो
सान्ती लुकाउ कहाँ

जता ततै आँसु आँसु
(कोलाहल छ वरिपरि) २
यो सब अशान्ती बगाउने
खोला खोँजु कसो गरि

(शान्ती लुकाउ कहाँ) २
काडै काडा जता ततै
राखु पाउ कहाँ
थोरै मात्र बचेको यो
शान्ती लुकाउ कहाँ

मानिसले मानिसको नै
(शिर काटी बाँच्ने रहर) २
कसरी पलायो मन मनमा
जंगल नै पारियो शहर

(शान्ती लुकाउ कहाँ) २
भय आतंक डढेलोमा
खुशी खोजुँ कहाँ
थोरै मात्र बचेको यो
(शान्ती लुकाउ कहाँ) ६
कहाँ… कहाँ…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s