Rato Ra Chandra Surya – The 1974 A.D

Artist/Singer: The 1974 A.D (१९७४ ए.डि.)
Genre: Pop, Patriotic

Lyrics

रातो र चन्द्र सुर्य जङ्गी निशान हाम्रो
जिउंदो रगत सरी यो वल्दो यो शान हाम्रो
रातो र चन्द्र सुर्य

हिमाल झै अटल यो झुकेन यो कहिल्यै
लत्रेन यो कहिले जङ्गी निशान हाम्रो
यो जन्मदै जगतमा कयौ प्रहार आए
साम्राज्य दुई हारे हारेन यो शान हाम्रो
रातो र चन्द्र सुर्य जङ्गी निशान हाम्रो
जिउंदो रगत श्री यो वल्दो यो शान हाम्रो
रातो र चन्द्र सुर्य

जब सम्म चन्द्र र सुर्य आकाशमा रहन्छन
तब सम्म हुन्छ आफ्नै रातो रगत यो हाम्रो
गाई सारी छन साधु जो जो यहाँ जगतमा
सबको शरण बलियो जङ्गी निशान हाम्रो
रातो र चन्द्र सुर्य जङ्गी निशान हाम्रो
जिउंदो रगत सरी यो वल्दो यो शान हाम्रो
रातो र चन्द्र सुर्य

Advertisements