Aankha Bhari – Aim Baral

Artist/Singer: Aim Baral (यम बराल)
Album: Mann
Genre: Pop

Lyrics

Aankhabhari Na aau Hai, Parelima Unidiunla
Dhukdhukima Unidiunla, Dhukdhukima Chhayau Bhane
Chhati Bhitrai Thunidiula

Kehi Kura Timra Bhaye, Kehi Kura Mera Pani Chan
Sundai Janda Ke Hune Ho, Yesai Bhanna Garyo Chha Jhann
Hasdai Kheldai Na aau Hai,, Chahanale Chumidiula

Aajabholi Bhandabhandai, Parshidhekhi Bani Parla
Kati Timra Kati Mera, Raharale Thaun Sarla
Khuldulima Na aau Hai, Bhitri Kura Bhanidiunla