Phoolko Aankhama – Aani Choying Dolma

Artist/Singer: Aani Choying Dolma (आनी चोइङ डोल्मा)
Album: Smile
Genre: Pop

Lyrics

फूल को आखाँ मा फूलै संन्सार
काडा को आखाँ मा काडैं संन्सार
झुल् किन्छ है छायाँ बस्तु अनुसार
काडा को आखाँ मा काडैं संन्सार

चित्त सुद्द होस् मेरो बोलि बुद्ध को
मेरो पैतलाले किरै नमरोस्
राम्रो आखाँ मा फूल् छ राम्रै संन्सार
काडा को आखाँ मा काडैं संन्सार

तह-तह जुन देखु कालो रातै मा
जीवन सङीत सुनु म सुख पातै मा
सङ्लो मनमा फूल् छ है सङ्लै संन्सार
काडा को आखाँ मा काडैं संन्सार

फूल् को।।।।।।।।।।।।

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s