Mutu Bhari – The 1974 A.D

Artist/Singer: The 1974 A.D (१९७४ ए.डि.)
Album: Jungi Nishan
Genre: Pop, Sentimental, Romantic Love

Lyrics

Mutu bhari bhari sametine chha, sabai ko maya; prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha, srijana ko; dhoon haru
chhati bhari bhari mero ataune chha, sabai ko yaad haru
Dina maile ke po saken, pauna bhane dherai payen saath haru
Aafnai bane ye sara sansar haru

Saathi bhai haru le layeko goon haru sangai
Maile srijana gareko yo jod haru satdai
Sablai maya garne kasam khayen
Sablai mitho sandesh chhadne bachha maile garen
Mutu bhari bhari sametine chha, sabai ko maya; prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha, srijana ko; dhoon haru

Uni haru ko aantar aatma ma nai sandhai
Duldai ramdai aaljhi rairahane sandhai
Sablai aafno bhanne kasam malie kahyen
Sablai maya garbe baachha maile garen
Mutu bhari bhari sametine chha, sabai ko maya; prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha, srijana ko; dhoon haru
chhati bhari bhari mero ataune chha, sabai ko yaad haru
Dina maile ke po saken, pauna bhane dherai payen saath haru
Aafnai bane ye sara sansar haru 2
Ra ra..ra..

Advertisements