Hirdaya Bhitra – The 061 Pokhara

Artist/Singer: The 061 Pokhara (०६१ पोखरा)
Genre: Pop

Lyrics

कसम छ तिमी लाई कहिले न जाउ टाढा
नजर बाट मेरो कहिले न हौ टाढा
दुई दिन को बिछोड् लाग छ दुई जुनि
तिमी बिना हुन्छ यो जीवन
उजाड को मरभुमि – २

तिमी नै हौ मेरो जीवन को छ ह
तिमी नै हौ मेरो जिउनु कै अर्थ
तिमी बिना यो सन्सार अन्ध्यारो
बन्छु कसरी म भनि देउ
ए मेरी मायालु
हे हे
तिमी आङ्गालि देउ,
माया मा मेरो
तिमी भुलि देउ
राख्द छु
यो अङ्गलो मा, मायालु
तिम्रो प्रेम मेरो हृदय भित्र
मेरो हृदय भित्र

बिछोड् को मौसम्, सहन सकिन
आसु को धारा बगाउन म सक्दिन
कहिले न जाउ म बाटा टाढा
पाउने छैनौ फेरि मालाई
खोजेर यहाँ
हे हे
तिमी आङ्गालि देउ,
माया मा मेरो
तिमी भुलि देउ
राख्द छु
यो अङ्गलो मा, मायालु
तिम्रो प्रेम मेरो हृदय भित्र
मेरो हृदय भित्र

छैन कोहि मेरो जिवन मा
तिमि बाहेक यो हृदय मा
चुमेर कहिले तिमी न जौ टाढा
डुब्ने छ यो जिवन, नशा मा
हे हे
तिमी आङ्गालि देउ,
माया मा मेरो
तिमी भुलि देउ
राख्द छु
यो अङ्गलो मा, मायालु
तिम्रो प्रेम मेरो हृदय भित्र
मेरो हृदय भित्र

कसम छ तिमी लाई कहिले न जाउ टाढा
नजर बाट मेरो कहिले न हौ टाढा