Jiwan Yadi Geet – Nisha Deshar

Artist/Singer: Nisha Deshar (निशा देशार)
Album: Anubhuti
Musician: Depak Jungam
Lyricist: Beena Mahat
Genre: Pop

Lyrics

(जीवन यदि गीत हो भने )२(म त गुन-गुनाइदिन्छु )२
(जीवन यदि जीत हो भने म त मुस्कुराईदिन्छु…)२

त्यहि जाँदैछु म जहाँ हावाले लान्छ सिमलको भुवा झैं मन
समयको लहरसँगै लहरीलहरी जाऊ मेरो मन
जीवन यदि नदी हो भने (लहरसँगै बगिदिन्छु )२

कतै वन जल्यो होला मेरो पनि मन जल्यो सहदै जा हरेस नखा
बैशाखे बताससँगै बहली बहली जा मेरो मन
जीवन यदि आगो हो भने त्यसैमा म जलिदिन्छु
जीवन यदि गीत हो भने (म त गुन-गुनाइदिन्छु…)२

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s