Jiwan Yadi Geet – Nisha Deshar

Artist/Singer: Nisha Deshar (निशा देशार)
Album: Anubhuti
Musician: Depak Jungam
Lyricist: Beena Mahat
Genre: Pop

Lyrics

(जीवन यदि गीत हो भने )२(म त गुन-गुनाइदिन्छु )२
(जीवन यदि जीत हो भने म त मुस्कुराईदिन्छु…)२

त्यहि जाँदैछु म जहाँ हावाले लान्छ सिमलको भुवा झैं मन
समयको लहरसँगै लहरीलहरी जाऊ मेरो मन
जीवन यदि नदी हो भने (लहरसँगै बगिदिन्छु )२

कतै वन जल्यो होला मेरो पनि मन जल्यो सहदै जा हरेस नखा
बैशाखे बताससँगै बहली बहली जा मेरो मन
जीवन यदि आगो हो भने त्यसैमा म जलिदिन्छु
जीवन यदि गीत हो भने (म त गुन-गुनाइदिन्छु…)२

Advertisements