Jindagi Ko Ke Bharosa – Karna Das

Artist/Singer: Karna Das (कर्ण दाश)
Genre: Pop, Sentimental

Lyrics

Hey hey La lalala…….. lalala…… hohoho……

Jindagi Ko ke Bharosa Yo Ta Sano Khelauna Ho
Dui Aankhama Ek Ma Hanso Arko Ma Ruwaai Chha

Ratri Ko Andheri Bhihani Ko Sunaulo Yehi Nai Sansar Ko Rit Ho Sathi
Har Ek Palma Sukhai Sukha Chha Dukha Ta Bahana Nai Ho

Aauna Saal Aafno Nai Nimti Jana Sath Aarkai Ko Nimti

Jindagi Ko Ke Bharosa Mritu Ko Badal Le Gherekai Chha
Dui Aankhama Ek Ma Hanso Aarko Ma Ruwaai Chha

Advertisements