Farki Aau – Karna Das

Artist/Singer: Karna Das (कर्ण दाश)
Album: farki aau shanti
Genre: Patriotic

Lyrics

(फर्की आउ शान्ति तिमि, लालि गुराँस भन्छन्
फर्की आउ शन्न्ति भन्दै, डाँफे मुनाल रुन्छन्)२
फर्की आउ शान्ति तिमि

पाप लाग्ला शान्ति तिमिलाई बाबु बुद्धको
श्राप लाग्ला शान्ति तिमिलाई जन्मभुमिको
हो ओ ओ
पाप लाग्ला शान्ति तिमिलाई बाबु बुद्धको
श्राप लाग्ला शान्ति तिमिलाई जन्मभुमिको
फर्की आउ शान्ति तिमि,होइन भने बात लाग्ला आउने पिँढीको
(फर्की आउ शान्ति तिमि, लालि गुराँस भन्छन्
फर्की आउ शन्न्ति भन्दै, डाँफे मुनाल रुन्छन्)२
फर्की आउ शान्ति तिमि

पुछिएका सिउँदोहरु तिम्रै बाटो हेर्छन
असहय् टुहुरा पनि तिम्रै काख खोज्छन
हो ओ ओ
पुछिएका सिउँदोहरु तिम्रै बाटो हेर्छन
असहय् टुहुरा पनि तिम्रै काख खोज्छन
फर्की आउ शान्ति तिमि, होइन भने आँसु लाग्ला नेपाल आमाको
(फर्की आउ शान्ति तिमि, लालि गुराँस भन्छन्
फर्की आउ शन्न्ति भन्दै, डाँफे मुनाल रुन्छन्)२
फर्की आउ शान्ति तिमि

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s