Testo Saathi – Karna Das

त्यस्तो साथी भई दिएँ म
जस्ले पाउ पर्न जान्यो
(रोई आफू तिम्रै सामु
खुशीहरु छर्न जान्यो )२

प्रेम गर्छु भन्ने सबले
साँचो प्रेम दिन्छन् कहाँ
मनको फुल हो साचो प्रेम त
(फुल्छ मन मै मन छ जहाँ )२
त्यस्तो प्रेमी भई दिएँ म
जस्ले प्रेम गर्न जान्यो
गहिराई पुगेर नै
प्रेम सागर तर्न जान्यो
त्यस्तो साथी भईदिएँ म…

मर् हुन्छ साँचो प्रेम
एकोहोरै भए पनि
भुल्दैन जुन दुनियाँले
(जीवन मरी गए पनि )२
@ npsongs.com
त्यस्तो मान्छे भै दिएँ म
जस्ले प्रेममै मर्न जान्यो
बनि धुलो बरु अझै
भुईं तिरै झर्न जान्यो
त्यस्तो साथी भईदिएँ म
बरु आझै भुइ तिरै झर्न जान्यो…